Home > Netherlands > Kamuoyuna aciklama
Kamuoyuna aciklama

Kamuoyuna aciklama

15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nde, ordunun içerisine sinsice sızmış ve bir cemaate bağlı oldukları ortaya çıkan bir grup teröristin Türkiye Cumhuriyetini ve hukuk devletini ortadan kaldırmaya yönelik gerçekleştirdikleri kanlı darbe girişimini şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Türkiye’de halkın, iktidar ve muhalefet parti taraftarlarının birlikte verdikleri bu demokrasi mücadelesinin gerek Hollanda basını gerekse Hollandalı siyasetçiler tarafından dikkate alınmamasını büyük hayret ve üzüntü ile izledik. 1960 dan beri çeşitli darbeler geçirmiş Türk halkının bu darbeci çeteye karşı çıkması ve diktacıları bozguna uğratması tarihe geçecek bir olaydır. Maalesef Hollanda kamuoyunda bu demokrasi zaferini kutlamak yerine  Hollanda’daki Türk toplumunun,  Türkiye’nin bu darbe felaketinden kurtulmasını  sevinç gösterileriyle karşılaması tenkit edilmektedir.

Türk halkı tüm dünyaya eşine pek rastlanmayan örnek bir davranış sergilemiştir. Eski İsveç başbakanının da haklı olarak haykırdığı gibi, Avrupa, Hollanda ve dünyadaki tüm demokratik yönetimler demokrasinin bu güçlü sesine güç katmalı, Türkiye’yi ve Türk halkının yanında durmalıdır. Zira Türk halkı barışın hakim olduğu, huzurlu bir dünya için, demokrasiyi birincil unsur olarak özümsediğini canları pahasına göstermiş, haince planlanan darbenin, darbeci teröristlerin  karşısında kahramanca durmuştur. Yurtta ve cihanda sulhun ancak bu tür duruşlarla mümkün olacağını, daha aydınlık günlere bu şekilde ulaşılacağını tüm demokratik ülkelere hatırlatmak isteriz.

Bu darbeci terörist grup ülkemizin ulusal egemenliğinin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisini ve halkın emniyetinden sorumlu devlet kurumlarını bombalamıştır. Bu esnada yüzlerce sivil vatandaşı şehit edilmiş, binlercesi de yaralanmıştır. Bu girişim karşısında Türkiye’deki demokrasiyi muhafaza etmek için sokaklara çıkan ve bu uğurda canlarını yitiren Türk halkını gösterdikleri kahramanlık için tebrik ediyor, şehitlere rahmet, ailelerine sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.

Verilen demokrasi mücadelesinin başarılı olması nedeniyle, bunu Hollanda sokaklarında gururla kutlayan Hollanda Türk toplumunun bu mutluğunu, Hollanda basını ve siyasileri sanki kıskanırcasına çarpıtmışlardır. Hayretle ve hayal kırıklığı ile görüyoruz ki haberlerin veriliş şekli objektiflikten çok uzaktır. Toplumun önemli bir parçası olan Hollandalı Türklerin acılarını ve duygularını yeterince paylaşmayarak, kanaat önderlerinin duyarlılık göstermemeleri, burada yaşayan Türklerin kendilerini Hollanda toplumun bir parçası hissetmelerine yardımcı olma açısından kaçırılmış büyük bir fırsattır.

Birkaç provokatörün davranışının Hollanda Türk toplumuna top yekün mal edilerek kavgacı, saldırgan bir toplum imajı oluşturulmaya çalışılmıştır. Hollanda Türk toplumu bazı basın kuruluşlarının ve siyasetçilerin tahriklerine karşı da duyarlı ve hassas bir tutum sergilemiştir. Bu topluluk geçmişte olduğu gibi bugünde ve de gelecekte de her türlü kışkırtma ve kavgadan uzak olarak saygın fertler olarak yaşamına devam edecektir.

Barıştan ve demokrasiden yana olan hiçbir insan ve toplum terör olayları ve terör örgütleri arasında fark gözetmez. Nerede olurlarsa olsunlar gizli veya aşikar örgütlenmiş terörist çeteler ve buna yardım ve yataklık eden kişiler ortaya çıkartılmalı ve hukuk önünde hesap vermelidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin terör listesine aldığı PKK, PDY, FETÖ, ISIS v.b. gibi guruplarla mücadelesinde dost ve müttefik olan Hollanda devleti de işbirliğine açık olmalıdır. 1290 km’lik kara sınırının arkasında devlet olmayan, terör örgütlerinin hüküm sürdüğü topraklardan kaçan 3 milyon mülteciyi barındıran Türkiye’nin almak zorunda kaldığı güvenlik tedbirlerini ve de yaşamını demokrasi için feda eden insanların acılarını, atlatılan kanlı saldırının ciddiyetini, verilen mücadelenin önemini anlamaya çalışmak yerine Türkiye’yi ve Türk halkını karalamaya yönelik senaryolar üretmek ne barışın ne de toplumların yararına olamaz. Bu böyle  bilinmelidir.

CPD Yönetim Kurulu adına

Mehmet Emin Ateş