Home > Events > PERSONAL MEMOIRS FROM WWI
PERSONAL MEMOIRS FROM WWI

PERSONAL MEMOIRS FROM WWI

Persoonlijke verhalen uit de 1e Wereldoorlogen Osmaanse Rijk

Memoires van een dienstplichtig soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Mijn Osmaans Arabische grootvader uit Adana

Sulayman Hajj Ali [1892-1958].

Meltem Halaceli

Mijn deelname aan deze conferentie zal bestaan uit een overzicht van mijn boek dat binnenkort uitkomt bij uitgeverij Athenaeum-Polak in Amsterdam getiteld: De geschiedenis van mijn grootvader Sulayman Hajj Ali. De belangrijkste primaire bron voor mijn boek zijn de memoires van mijn grootvader, van mijn vaders zijde, die hij in 1925 opschreef in Adana. Zijn memoires gaan vooral over zijn tijd als dienstplichtig soldaat [1912-1923] en zijn militaire ervaringen aan de fronten in Canakkale, Gaza en Izmir. Ook beschrijft hij iets van zijn tijd als krijgsgevangene van de Britten in een werkkamp in Kairo, Egypte. Een opmerkelijke tweede laag van zijn verhaal is dat hij na specifieke bedreigende gebeurtenissen openlijk schrijft dat hij bij de Arabische bevolking hoort. Zijn poëtische beschrijvingen van leed, kwelling en verlies die hij moet doorstaan, voegen de memoires bovendien een sterke emotionele gelaagdheid toe.

Zeki Ahmet Hisham Bey Kiram Osmaanse Offcier van Sinai front naar Duitsland

Dr. Umar Ryad Utrecht University

Zeki Ahmet Hisham Bey Kiram (1886 Damascus -1946 Berlijn ) was een officier in het Osmaanse leger tijdns de EersteWereldoorlog. Tijdens de Eerste wereldoorlog werd hij commandant van de bedoeïenentroepen in Al-Arish in de Sinaï woestijn. Eind 1916 raakte hij in de buurt van het Suezkanaal ernstig gewond aan zijn linkerbeen. Na een aantal mislukte operaties in Jeruzalem werd hij in november1917 overgebracht naar Berlijnwaar hij in het toentertijd bekende Charité-ziekenhuis werd behandeld. Wegens de alliantievan het Osmaanse rijk met de CentraleMogendheden werden de Osmaanse soldaten in de gelegenheid gesteld medische zorg te krijgen in Duitsland. Umar Ryad heeft in 2004 beschikking gekregen over zijn memoires en zal verslag doen van het levensverhaal.

Impact Eerste Wereldoorlog op islamitische wereld

De Eerste Wereldoorlog, die tussen 1914 en 1918 woedde, had een grote impact op de Islamitische wereld. Moslims over de hele wereld raakten op verschillende manieren betrokken bij deze grote oorlog. Het Ottomaanse Rijk was, vanwege een bondgenootschap met Duitsland, betrokken bij deze oorlog. En dus ook de moslims in het Ottomaanse Rijk. Daarnaast hebben Moslims in West-Afrika, Brits-Indië (het huidige India en Pakistan) en Noord-Afrika als soldaat in het Franse en Britse leger meegevochten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tijdens die oorlog vochten moslims tegen andere moslims.

De Eerste Wereldoorlog
In deze Eerste Wereldoorlog stonden de ‘centralen’ tegenover de ‘geallieerden’. De ‘centralen’ was een samenwerkingsverband tussen Duitsland, Oostenrijk en het toenmalige Ottomaanse Rijk. Die namen het op tegen de ‘geallieerden’, bestaande uit Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland.

Moslims bij centralen
De Eerste Wereldoorlog werd niet alleen in Europa uitgevochten, maar ook op vele fronten buiten Europa. Vanwege de deelname van het Ottomaanse Rijk werden miljoenen moslims ineens betrokken bij de oorlog. Dat gold ook voor Zeki Hishmat Bey-Kiram, luitenant in het Ottomaanse leger. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Kiram commandant van de bedoeïenentroepen in de Sinaï woestijn.

Het Midden-Oosten
Tijdens de Eerste Wereldoorlog zou de wereld onomkeerbaar veranderen. Tijdens deze Eerste Wereldoorlog werden de huidige landkaarten van de Arabische wereld door de Britten en de Fransen getekend. Bij de verdeling van het Midden-Oosten tussen een Franse en Britse invloedssfeer werd geen rekening gehouden met culturele en religieuze achtergronden van de plaatselijke bevolking. Centraal stonden koloniale belangen en toegang tot de grondstoffen.

Wold-war-2-1 (2)